Vanliga frågor

GDPR och SMSlivräddare Privacy policy

25 maj 2018 trädde en ny dataskyddsförordning i kraft i EU – GDPR. Här finns en länk där du kan läsa vår privacy policy som uppdaterats i samband med detta.

Vad är skillnaden mellan att ha varit SMSlivräddare förut och nu?

Det är nu över fem år sedan den första versionen av SMSlivräddare avvecklades till förmån för den app baserade version som används idag. Det är framförallt två stora skillnader:

a) Från att ha blivit utlarmad via SMS och telefonsamtal larmas du nu ut via en app som du laddat ner till din mobil.

b) I appen kan du utöver att bli larmad för att göra HLR, också  bli larmad för att hämta och återlämna närmsta hjärtstartare. Det finns en del matnyttig info i appen om hur du gör HLR osv så kika gärna runt. Att vi idag använder en app ställer en del krav på dig som användare. Bland annat måste du ha en smartphone och ladda ner den senaste versionen så vi kan hålla kontakt med dig. Kika där du hämtar appar att det inte ligger någon uppdatering där eller ställ in automatisk hämtning av appar på din telefon. Du måste också slå på platstjänster för appen så vi vet var du befinner dig, annars får du heller inga larm. 

Jag har frågor om hjärtstartare som syns, eller inte syns, i SMSlivräddare appen

Vi har ett avtal med Svenska HLR rådet som äger Sveriges hjärtstartarregister om att använda deras data i vår SMSlivräddare app. Vi hämtar och läser den information som angetts av den som registrerat hjärtstartaren men kan inte ändra eller uppdatera någon information från vår sida.  • Om du äger en hjärtstartare och vill att den syns i vår app så registrera den på www.hjartstartarregistret.se

  • Om du saknar en hjärtstartare i våra kartor som du vet finns på plats någonstans så uppmana innehavaren att registrera den på www.hjartstartarregistret.se.

  • Om du vill komplettera eller ändra de uppgifterna du ser i SMSlivräddare appen om en hjärtstartare som du själv registrerat så logga in på www.hjartstartarregistret.se eller kontakta info@hjartstartarregistret.se. 

Hur funkar det när det kommer ett larm till mig som SMSlivräddare?


img_6349


Detta ser du enklast genom att gå in i appen, och i den meny du finner upp till vänster välja ”testlarm”. Där ser du hur det ser ut i appen och hör hur det låter när du får ett skarpt larm om misstänkt hjärtstopp.

Om jag får ett larm till men när jag öppnar appen står det -JUST NU INGET LARM I DIN NÄRHET- vad gör jag då?

Detta kan beror på två saker. Den ena är att din telefons operativsystem inte lät pushnotisen öppna appen. Då kan du hitta notisen från oss i ditt NOTISCENTER (Hur du gör detta kan se lite olika ut på olika telefonmodeller) och där klickar på larmet igen med appen öppen. Då hämtas larmet igen, och du får upp det i appen! Den andra anledningen kan vara att du blivit bortvald till förmån för ngn som var närmare då vi verifierade din position vid larmet. I dessa fall så larmas en eller flera SMSlivräddare som är närmare den nödställde.

Om jag får ett larm när jag är upptagen och inte kan hjälpa till, vad gör jag då?

Det finns förstås många situationer då det inte är möjligt att springa på larm. Tryck på nej-knappen när larmet kommer, då talar du om att du inte är tillgänglig. Deltagande som SMSlivräddare är helt frivilligt och ambulans och räddningstjänst kommer alltid att larmas precis som tidigare. Det är viktigt att komma ihåg att du som livräddare är ett tillägg till samhällets övriga resurser. Ett mycket viktigt tillägg!

Kan jag bli störd av ett larm på natten?

Nej, idag är systemet satt på paus under nattetid och inga larm skickas ut mellan 23-07. Detta beslut baseras på erfarenheter från de utvärderingar som gjorts men kan komma att ändras i framtiden.

Om jag fått ett larm och är först på plats, vad ska jag göra när ambulans eller räddningspersonal sedan kommer fram?

Om du utför HLR skall du fortsätta med detta tills du kan bli avlöst, fortsätt alltså tills någon är redo att avlösa dej. Avlösning sker lämpligast efter fullföljd kompressionsserie det vill säga efter 30 utförda kompressioner eller under tiden en ev. hjärtstartare analyserar hjärtrytmen. Här är det viktigt att ni kommunicerar med varandra så att HLR pågår så effektivt som möjligt hela tiden. Personal från ambulans eller räddningstjänst kan vilja höra vad du har sett, gjort och hur länge HLR har pågått, svara på ev. frågor, men lämna dem sedan ifred och låt dem arbeta ostört. Du som livräddare är en resurs tills ambulans eller räddningstjänsten anländer, sedan tar de över, men om Din hjälp efterfrågas hoppas vi förstås att du står till tjänst, men låt räddningspersonalen avgöra detta.

Hur skall jag bete mig på larmplatsen?

1) Tänk på din egen och andras säkerhet.

2) Presentera dig som SMSlivräddare, visa eventuellt certifikatet som du har i din app.

3) Starta hjärt-lungräddning omedelbart och använd en hjärtstartare så snart det är möjligt.

4) Rapportera kort över vad du sett och gjort när ambulanspersonal, räddningstjänst eller polis anländer. Låt sedan sjukvårdspersonalen arbeta ifred om de inte uttryckligen ber om din hjälp.

5) Är ambulans, räddningstjänst eller polis redan på plats, avstå från att gå fram.

6) Om du i samband med larmet har hämtat en publik hjärtstartare så lämnar du den hos ambulanspersonalen och talar om var någonstans du hämtade den.

7) Har du lånat en privat hjärtstartare från en skola, en butik, ett företag, eller liknande så lämnar du tillbaka denna till ägaren om inte ambulanspersonalen uttryckligen vill behålla den. 

Vad skall jag göra med den hjärtstartare som jag hämtar som livräddare?

Om du i samband med larmet har hämtat en publik hjärtstartare så kan du lämna den hos ambulanspersonalen om de fortfarande använder den. Tala då om var någonstans du hämtade den, om den inte används av ambulanspersonalen så återlämna den till platsen där du hämtade den och meddela en ansvarig. Har du lånat en privat hjärtstartare från en skola, en butik, ett företag, eller liknande så lämnar du tillbaka denna till ägaren om inte ambulanspersonalen uttryckligen vill behålla den. 

Om jag får ett larm men kommer fram och det visar sig att ambulans och räddningstjänst redan är på platsen vad ska jag göra då?

När ambulans eller räddningstjänst är på plats och redan påbörjat sitt arbete, lämna dem ifred och låt dem arbeta ostörda om du inte blir ombedd att hjälpa dem.

Vad händer efter att jag bistått vid ett larm?

Efter att du accepterat ett SMSlivräddare larm så kommer du få en enkät att fylla i om vad du gjorde och vad som hände. Denna skickas till din telefon inom någon timme efter larmet. Den här enkäten ligger till grund för de kvalitetsutvärderingar och vetenskapliga utvärderingar som görs på SMSlivräddare systemet. Men även för uppföljning och redovisning till de landsting och regioner där systemet är aktivt så det är oerhört värdefullt att du fyller i enkäten.

När jag varit med om ett larm, får jag prata om det jag sett och upplevt med andra?

 Du kan naturligtvis prata med andra om det du varit med om till exempel med vänner eller familj. Det är ofta bra att dela med sig av erfarenheterna. Men du ska inte berätta om sådant som kan göra att den som drabbats av hjärtstopp kan identifieras, av respekt för den drabbade och dess anhöriga. Detta gäller tillexempel adress och andra personliga kännetecken. Du får inte sprida exempelvis skärmdumpar eller liknande på sociala medier och liknande på sådant sätt att den som drabbades kan identifieras.


Kontakta oss via kontaktformuläret på hemsidan under fliken, KONTAKTA OSS om du har funderingar eller frågor efter ett larm.

Kan jag göra fel och skada någon när jag som SMSlivräddare utför hjärt- lungräddning eller använder en hjärtstartare?

Nej det kan du egentligen inte. Hjärt-lungräddning är inte skadligt för den som drabbats av ett hjärtstopp. Är du osäker, tänk på att det är alltid bättre att göra någonting än att göra ingenting alls.

Hur laddar jag ner appen?

Appen finns i App Store och i Google play. Du hittar länkar här.

Hur uppdaterar jag appen?

Information om nya uppdateringar för iPhone får du via notiser från App Store eller om du har ställt in automatisk uppdatering så uppdateras appen automatiskt. För Android uppdateras appen automatiskt genom Google play under förutsättning att du har ”uppdatera automatiskt” aktiverad. Du kan även uppdatera via App Store eller Google play och länkar finner du här. Längst ned under fliken ”inställningar” i menyn i appen kan du se vilken version du använder. Har du version 3.1 eller lägre så måste du uppdatera appen för att kunna ta emot larm fortsatt.

Om jag byter e-post adress eller telefonnummer, hur gör jag för att ändra det?

Du kan öppna din app och i menyn uppe i det vänstra hörnet så klicka där det står ”inställningar”. Här kan du ändra din E-postadress, yrke, HLR-Utbildning men du kan inte ändra ditt telefonnummer. Om du behöver ändra telefonnummer det så välj ”logga ut och radera profil” längst ned. Sedan kan du skapa en ny profil med rätt telefonnummer. Om du har problem så hör av dej via kontaktformuläret så kan vi radera din profil och du kan skapa en ny.

Måste jag godkänna platstjänster för appen?

Du behöver godkänna att appen använder platstjänster, annars kan vi inte hitta var du är och larma dig i rätt område om ett hjärtstopp skulle ske nära dig. Så se till att du under inställningar för din telefon godkänner platstjänster för SMSlivräddare appen och att de är påslagna ”ALLTID” för att vi skall kunna positionera dig på det ställe där du befinner dig. 

Vad gör jag om jag har tekniska problem med appen?

Om du har tekniska problem med appen testa att avinstallera den och ladda hem den igen, på så sätt får du även den senaste versionen. Vi vill också gärna att du rapporterar eventuella problem i vår felrapport. Ange då mobiltelefonmodell och operativsystemsversion så underlättar det!

Kan jag använda samma konto på två olika telefoner/paddor samtidigt?

Nej, du kan endast använda ett konto på en telefon/padda annars blir det konflikt då den söker positionera två olika telefoner/paddor. Ett unikt mobilnummer måste användas för varje profil.

Hur långt kan jag behöva springa på larm?

Det maximala avståndet som systemet använder sig av för att välja ut kandidater vid larm är idag 1 800 m men i de flesta fall rör det sig om 500 – 600 m. När du larmas anger vi det uppskattade avståndet till platsen dels i Pushnotisen men också när du accepterar eller avvisar larmet. Detta avstånd baseras på systemets uppskattning baserat på den geografiska information appen lämnat. Notera att detta är ett radiemått (fågelvägen) och idag inte tar hänsyn till faktiskt avstånd via vägnätet. I det fall att du hänvisas till en hjärtstartare så kan avståndet ibland bli väsentligt längre och avviker då från uppskattat avstånd. Detta boeror på att du får uppdraget att hämta hjärtstartare senare i kalkylen och systemet kan inte ta med det i beräkningen när du larmas. Det pågår kontinuerlig systemutveckling för att förbättra positioneringen för att göra dessa avstånd så korta som möjligt för att öka effektiviteten. 

Vad använder ni svaren på enkätfrågorna till?

Vi använder enkätsvaren som en del i den kvalitetsuppföljning och den vetenskapliga utvärdering som genomförs i vissa regioner. För att läsa mer om denna forskning, besök Hjärtstoppscentrums sida. 

Hur länge finns larmet kvar i min app innan jag svarat?

Larmet finns maximalt kvar i 20 minuter i din app innan du besvarat om du är tillgänglig. Notisen kan däremot ligga kvar väsentligt längre i din telefon, men innehåller inte längre information om larmet.

Varför fick jag ingen portkod eller annan information som gjorde att jag inte kunde ta mig in till platsen för hjärtstoppet?

Informationen som skickas till er kommer direkt ifrån larmcentralen som tar emot samtalet från den person som ringer in och bevittnar det misstänkta hjärtstoppet. Larmoperatörerna som tar emot samtalet gör sitt allra bästa för att få med så mycket information som möjligt till er för att kunna hjälpa till vid ett misstänkt hjärtstopp. Ibland är det dock så att en del information inte kommer med från den som ringer in eller från larmoperatören till er. Under 2020 kommer en uppdatering som möjliggör uppdatering av info i larmet.

Hur gick det för den drabbade?

Vi kan inte berätta hur det gick för den drabbade som larmet handlade om, patientsekretessen hindrar oss. Vi hoppas att du har förståelse för detta. 

Hur avregistrerar jag mig?

Det gör du i appen under inställningar. Klicka på ”Logga ut och radera din profil” då raderas dina personuppgifter. Kontakta oss annars via kontaktformuläret i appen så kan vi hjälpa dej.  

Finns det risk för att bli smittad av något när jag utför HLR på den drabbade?

Nja, det finns så vitt vi känner till inget fall i världen rapporterat där en allvarlig blodsmitta förts över vid en HLR situation. Använd munskydd/ansiktsmask om du känner dig obekväm. Om du av någon anledning inte vill göra inblåsningar kan du göra enbart bröstkompressioner. 

Vilka är de nuvarande riktlinjerna för HLR?

Det finns beskrivet på HLR-rådets hemsida här. Passa på att gå en repetitionskurs i HLR minst en gång om året så du har aktuella kunskaper!

Hur ofta bör jag repetera min HLR-kunskap?

Vi stiller oss bakom Svenska HLR rådets rekommendationer att du en gång per år bör gå en repetitionskurs i HLR. 

Vart vänder jag mig om jag vill gå en repetitionskurs i HLR?

Sök på nätet, vi kan inte erbjuda repetitionsutbildningar i HLR. Titta gärna på denna sida för att ta reda på vart det finns HLR-utbildare i din närhet. 

Var finns SMSlivräddar-tjänsten idag?

Idag finns SMSlivräddare i Region Blekinge, Region Kronoberg, Region Stockholm, Region Sörmland, Region Västmanland, Västra Götalandsregionen och Region Östergötland. Det pågår diskussioner i flera andra regioner som har fått avtalsförslag från SOS Alarm att ta ställning till och vi verkar för ett nationellt utbredande av SMSlivräddare i hela Sverige. SMSlivräddare appen fungerar i alla de län där systemet är aktivt, du måste alltså inte ladda ner olika appar eller ändra inställningar.

Vart ska jag vända mig om min fråga inte besvarades?

Du finner ett kontaktformulär till oss här