Om SMSlivräddare

Vi som skapat och utvecklar SMSlivräddare har bakgrund inom vården och projektet grundas i forskning kring hjärt-lungräddning.

Systemet SMSlivräddare används idag i region Kronoberg, region Stockholm, Västra Götalandsregionen, Region Sörmland, Region Västmanland, Region Blekinge och Region Östergötland.
Driften sköts av Heartrunner Sweden AB. Systemet är även aktivt i Danmark och vi jobbar på att få igång det i fler länder.

I Sverige distribueras SMSlivräddare systemet av SOS Alarm och alla regioner har fått ett avtalsförslag att ta ställning till och vi väntar in fler under 2020.

Forskning kring detta system för att larma frivilliga livräddare sker idag i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm, Karolinska Institutet, Köpenhamns Universitet samt Linköpings Universitet. Regional utvärdering sker i Västra götalands regionen, Sörmland och Västmanland.

SMSLivräddare använder Sveriges Hjärtstartarregisters kartfunktion för att kunna hänvisa livräddare till närmaste hjärtstartare. Vid frågor om Hjärtstartarregistret eller hjärtstartare, kontakta info@hjartstartarregistret.se