Om SMSlivräddare

Vi som skapat och utvecklar SMSlivräddare har bakgrund inom vården och projektet grundas i forskning kring hjärt-lungräddning.

Systemet SMSlivräddare används idag i Stockholms län, Västra Götalandsregionen, Region Sörmlands, Region Västmanland, Region Blekinge och Region Östergötland.
Driften sköts av Heartrunner Sweden AB. Systemet är även aktivt i Danmark och vi jobbar på att få igång det i fler länder.

I Sverige distribueras SMSlivräddare systemet av SOS Alarm och alla regioner har fått ett avtalsförslag att ta ställning till och vi väntar in fler under 2020.

Forskning kring SMSlivräddare sker idag i samarbete med Hjärtstoppscentrum vid Karolinska Institutet, Köpenhamns Universitet samt Linköpings Universitet. Regional utvärdering sker i VGR, Sörmland och Västmanland.

SMSLivräddare använder Sveriges Hjärtstartarregisters kartfunktion för att kunna hänvisa livräddare till närmaste hjärtstartare. Vid frågor om Hjärtstartarregistret eller hjärtstartare, kontakta info@hjartstartarregistret.se