Om SMSlivräddare

Vi som skapat och utvecklar SMSlivräddare har bakgrund inom vården och projektet grundas i forskning kring hjärt-lungräddning.

Systemet SMSlivräddare används idag i Stockholms län, Västra Götalandsregionen, Sörmlands län och Region Västmanland.
Driften sköts av Heartrunner Sweden AB. Systemet är även aktivt i Danmark och vi jobbar på att få igång det i fler länder.

Forskning kring SMSlivräddare sker idag i samarbete med Hjärtstoppscentrum vid Karolinska Institutet, Södersjukhuset och i samverkan med Svenska HLR rådet.

SMSLivräddare använder Sveriges Hjärtstartarregisters kartfunktion för att kunna hänvisa livräddare till närmaste hjärtstartare. Vid frågor om Hjärtstartarregistret eller hjärtstartare, kontakta info@hjartstartarregistret.se