Hem|Forskning

Internationell forskning säger: Tidiga insatser vid hjärtstopp räddar liv

Internationella studier påtalar vikten av tidiga livräddande insatser vid hjärtstopp utanför sjukhus för att rädda fler liv. Tidig Hjärt-lungräddning (HLR) inom 3–5 minuter anses mer än fördubbla chansen för överlevnad vid ett hjärtstopp utanför sjukhus. Med hjärtstartare på plats inom 3–5 minuter har så hög överlevnad som 50–70 % påvisats.

Sedan 2015 har internationella medi­cinska rikt­ linjer betonat sam­ hällets ansvar att involvera med­borgarna i tidig HLR och defibrillering, innan sjukvården tar vid. Samhällets ansvaret omfattar utbildning i HLR, utplacering och användning av hjärtstartare samt registrering av dem i nationella register.

ILCOR

Den internationella organisationen International Liaison Commitee on Resuscitation (ILCOR) gör åter­ kommande fördjupade litteratur­studier av det veten­skapliga bevis­läget inför kommande inter­nationella riktlinjer i Hjärt-lungräddning. År 2020 lyfter ILCOR särskilt fram nya tekniker för att stötta tidiga livräddande insatser, till exempel system som Sms-livräddare. Rekommendationen från ILCOR är att införa sådana system som en del av den ordinarie vård­kedjan. ILCOR är tydliga och säger: ”Vi rekommenderar att medborgare, som befinner sig i närheten av ett misstänkt hjärtstopp utanför sjukhus, och som angett att de vill bli larmade, ska larmas till platsen.”

Svenska rådet för hjärt-lungräddning

Svenska HLR-rådet, som nationell kunskaps- och utbildnings­organisation, har som mål att fler ska överleva hjärtstopp i Sverige. De vill sprida kunskap i samhället om behandlingen av hjärtstopp och det är HLR-rådet som skapar och utvecklar riktlinjer och utbilningsprogram för HLR i Sverige.

I sin skrift 10 steg för att öka överlevnaden rekommenderar HLR rådet systemet Sms-livräddare som ett av stegen för att öka överlevanden vid hjärtstopp i Sverige.

Forskning i Sverige 

Vid Karolinska Institutets Hjärtstoppscentrum pågår vetenskaplig utvärdering av Heartrunner systemet/Sms-livräddare. Dels med fokus på om systemet leder till ökad AEDanvändning, och i förlängningen ökad överlevnad när frivilliga larmas ut, och dels avseende psykologiska effekter på de frivilliga efter larm. Vi ser fram emot resultaten av dessa utvärderingar av systemet. Datainsamlingen avslutades i mitten av 2020. 

Redan 2015 publicerades resultatet av en randomiserad studie i New England Journal of Medicine. Detta visade att då frivilliga sms-livräddare larmades och kom först till platsen ökade andelen patienter som fick tidig hjärt-lungräddning med 32 %.

Publikationer gällande systemet sms-livräddare:

Mobile-Phone Dispatch of Laypersons for CPR in Out-of-Hospital Cardiac Arrest

A smartphone application for dispatch of lay responders to out-of-hospital cardiac arrests

A brisk walk—Real-life travelling speed of lay responders in out-of-hospital cardiac arrest

Forskning i Danmark

I Danmark genomförs en vetenskaplig utvärdering av Heartrunnersystemet. I en artikel publicerad i den ansedda tidskriften Journal of American College of Cardiology redovisas data för Köpenhamns första år med ett system där frivilliga livräddare larmas vid misstänkta hjärtstopp.

I 42 % av hjärtstoppen under denna tid var en eller flera av de frivilliga liv­räddarna på plats innan ambu­ lansen för att påbörja liv­räddande insatser. I den grupp där frivilliga livräddare var först på plats redovisar forskarna att tre gånger så många patienter defibrillerades innan ambulansen kom fram (21,2 % jämfört med 6,7 %). Det var 39 patienter som defibrillerades av frivilliga livräddare under denna tid och även om patientmaterialet i studien var relativt litet så redovisar forskarna en ökning av 30-dagars­över­levnaden för patienterna i den grupp där frivilliga var först på plats.

 

Källor

10 steg till ökad överlevnad, HLR-rådet

First Responder Engaged by Technology Systematic Review, ILCOR/COSTR

European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015, European Resuscitation Council

Smartphone Activation of Citizen Responders to Facilitate Defibrillation in Out-of-Hospital Cardiac Arrest

0

SMS-LIVRÄDDARE I SVERIGE

0

CIRKA ANTAL SVENSKAR SOM SERVAS AV SMS‑LIVRÄDDARE

0

CIRKA ANTAL HJÄRTSTARTARE PÅ ALLMÄN PLATS I SVERIGE

Kontakta oss

Heartrunner Sweden AB Fogdevreten 2, 171 65 Solna info@heartrunner.com

Heartrunner är ett innovationsföretag inom medtech. Startat av hjärtforskare. Fokuserade på att rädda fler liv.

Kontakta oss Heartrunner Sweden AB, Fogdevreten 2, 171 65 Solna, info@heartrunner.com

Heartrunner är ett innovationsföretag inom medtech. Startat av hjärtforskare. Fokuserade på att rädda fler liv.