Din livräddande insats behövs!

Appen SMSlivräddare larmar dig när någon i närheten drabbats av ett misstänkt hjärtstopp. Om du är en av de som befinner sig närmast till platsen där någon rapporteras ha drabbats av ett misstänkt hjärtstopp larmas du genom appen.

Appen SMSlivräddare

Du registrerar dig direkt i appen, som finns att ladda ner i App Store och Google Play.

Ny funktion: Viktiga varningar

Från och med version 3.50 av appen SMSlivräddare kan du välja att låta larmen ljuda oavsett telefonens ljudinställningar, som Stör ej-läget. Mer information och instruktioner för hur du aktiverar funktionen finner du genom länken nedan:

Systemet är skapat tillsammans med experter för att till fullo utnyttja de livräddande resurser som redan finns i samhället.

Varje år utbildas 200 000 i hjärt-lungräddning i Sverige, och i offentliga miljöer blir det allt vanligare att få tillgång till hjärtstartare.

Men hur ska du kunna veta att du behövs för en livräddande insats på en annan våning i huset där du bor eller att det då finns en tillgänglig hjärtstartare på andra sidan parken?

Historien om SMSlivräddare