Hem|För regioner
Hem|För regioner

Regionens medborgare som livräddande resurs

Så funkar det

Tidiga insatser vid hjärtstopp räddar liv, och det är inte bara vi som säger att det här är viktigt. Internationell forskning pekar på vinsterna med att införande frivilliga livräddare i samhället. Läs om forskningen här.

Systemet Sms-livräddare länkas samman av en app för smartphones. Systemet ansluts till larmcentralen. När 112 får samtal om en person som drabbats av misstänkt hjärtstopp, går ett larm samtidigt ut till ambulans och frivilliga livräddare som befinner sig i närheten. Livräddaren bekräftar larmet i appen och får en karta till den drabbade personen och till närmaste hjärtstartare. De frivilliga tar sig till platsen och påbörjar livräddande insatser tills ambulans eller räddningstjänst anländer. Se filmen här nedanför om hur vår del av kedjan som räddar liv fungerar.

Sju regioner i Sverige är anslutna, och fler är på väg. Systemet är anslutet i Region Blekinge, Kronoberg, Stockholm, Sörmland, Västmanland, Västra Götaland och Östergötland.

Regionkontakt

Vill ni som region ansluta till systemet Sms-livräddare eller har frågor om vad det innebär? Kontakta Jessica Holmström, marknadsansvarig på Sms-livräddare, så lotsar hon er vidare i processen: jessica@heartrunner.com, 070 854 73 10.

Här finns information om systemet Sms-livräddare och covid-19.

Sms-livräddare på plats i Sverige och Danmark

Systemet Sms-livräddare finns i Sverige sedan 2010. Svenska forskare var först i världen med att visa effek­ten av att larma frivilliga livräddare med HLR-kunskap till en person som drabbats av misstänkt hjärtstopp. Resultaten av den vetenskapliga utvärderingen från 2015 visar att hjärtstopps­patienter som fick tidig HLR innan ambulans anlände ökade markant.

Under 2019 larmade SOS Alarm ut frivilliga sms-livräddare till 1 230 misstänkta hjärtstopp i ­Region Stockholm. I 46 % av fallen var frivilliga sms-livräddare på plats före ambulans och kunde påbörja livräddande insatser. Tidiga ­insatser räddar liv och 16 av de drabbade fick en bättre chans att överleva tack vare att de defibrillerades av en frivillig livräddare innan ambulans kom till platsen.

Danmark blev 2020 första land i Europa med ett enhetligt och rikstäckande system, som där går under namnet TrygFonden Hjerteløber. De danska livräddarna kan nu hjälpa oavsett var i landet de befinner sig och det finns idag över 80 000 frivilliga livräddare i landet.

Kort om forskning

Systemet Sms-livräddare har varit aktivt sedan 2010, med start i Stockholm. Då påbörjades ett forskningsprojekt på systemet i Stockholms län. Resultaten av forskningen visade att när frivilliga livräddare larmades ökade andelen utförd hjärt-lungräddning med mer än 30 procent. Systemet har sedan dess utvecklats successivt till dagens app-plattform. Resultat från forskning i Danmark publicerade 2020 visar att tre gånger så många defibrillerades innan ambulansen kom.  

I en publicerad artikel i den ansedda tidskriften Journal of American College of Cardiology redovisas data för Köpenhamns första år med Heartrunner-systemet. Studien i Köpenhamn visar bland annat att i 42 % av hjärtstoppen var en eller flera av de frivilliga livräddarna på plats innan ambulansen för att påbörja livräddande insatser.

Mer information om forskning.

0

SMS-LIVRÄDDARE I SVERIGE

0

CIRKA ANTAL SVENSKAR SOM SERVAS AV SMS‑LIVRÄDDARE

0

CIRKA ANTAL HJÄRTSTARTARE PÅ ALLMÄN PLATS I SVERIGE

Kontakta oss

Heartrunner Sweden AB Fogdevreten 2, 171 65 Solna info@heartrunner.com

Heartrunner är ett innovationsföretag inom medtech. Startat av hjärtforskare. Fokuserade på att rädda fler liv.

Kontakta oss Heartrunner Sweden AB, Fogdevreten 2, 171 65 Solna, info@heartrunner.com

Heartrunner är ett innovationsföretag inom medtech. Startat av hjärtforskare. Fokuserade på att rädda fler liv.