Hem|Om hjärtstopp och hjärtstartare

Om hjärtstopp och hjärtstartare

Hjärtstopp utanför sjukhus – ett hälsoproblem

Hjärt- och kärlsjukdomar tillhör de vanligaste dödsorsakerna i väst­världen. Varje år avlider drygt 6 000 personer av hjärtstopp i Sverige. I Europa beräknas 300 000 människor årligen drabbas av hjärtstopp.

Fler skulle kunna överleva

Ett hjärtstopp innebär att hjärtats elektriska och rytmgivande system slås ut och hjärtat stannar. När blod­cirkulationen upphör avstannar syretransporten till hjärnan och övriga kroppen. Hjärncellerna är mycket känsliga för syrebrist och är de av kroppens celler som först tar skada. Detta sker redan efter cirka 5 minuter om inte livräddande åtgärder som hjärt- och lungräddning utförs eller om det elektriska systemet inte återställs med hjälp av en hjärt­startare (elektrisk chock mot hjärtat s.k. defibrillering). Idag överlever endast 1 av 10 som drabbas av hjärtstopp. Långt fler skulle kunna räddas om livräddande åtgärder påbörjas direkt när hjärtstoppet inträffat.

Lång tid till behandling

Den främsta orsaken till att så få hjärtstoppspatienter räddas är den långa tid som går från det att hjärt­stoppet inträffat till dess att liv­räddnings­försök påbörjats. För varje minut minskar chansen för att överleva med ca 10 %! Tiden från larm till 112 och ambulansens ankomst är i de flesta fall för lång. Vi måste alltså hitta andra sätt att nå de som drabbas tidigare.

Kedjan som räddar liv

Internationell forskning har identi­fierat ett antal nyckelfaktorer av största betydelse för chansen att överleva ett hjärtstopp. Dessa nyckel­faktorer utgör ”kedjan som räddar liv” som består av:

  1. Tidigt larm,
  2. Tidig hjärt-lungräddning (HLR),
  3. Tidig defibrillering (användning av hjärtstartare),
  4. Tidig och avancerad vård utanför sjukhus,
  5. Avancerad vård efter återupplivning.

Att de tre första länkarna i kedjan som räddar liv är starka anses vara av störst betydelse.

Tidigt larm

Det är uppenbart att denna länk i kedjan som räddar liv måste påbörjas för att hjälp överhuvudtaget skall nå fram. I fall någon plötsligt segnar ned eller blir medvetslös utan andning eller har onormal andning skall detta betraktas som ett hjärtstopp. Ring då omedelbart 112 och påbörja hjärt-lungräddning. Larmoperatören på SOS-alarm har ett utmanande arbete i att försöka ta reda på vad som har hänt. I de fall larmoperatören misstänker ett hjärtstopp kan instruktioner om hur hjärt- och lungräddning utförs ges till den som bevittnat hjärtstoppet så kallad telefon assisterad-HLR. Forskning och utvecklingsarbete pågår kontinuerligt om hur misstänkta hjärtstopp skall identifieras så snabbt som möjligt.

Tidig hjärt- och lungräddning

Tidig HLR är mycket viktigt för att i väntan på hjärtstartare kunna upprätthålla blodcirkulationen till hjärta och hjärna. Tidig och korrekt HLR förser hjärnan med syresatt blod och ökar chansen till att behandling med hjärtstartare skall bli fram­gångs­rik. Det är visat att om ett vittne till hjärtstoppet utför omedelbar hjärt- och lungräddningen kan chansen att överleva ett hjärtstopp tredubblas. Att sprida kunskapen om hjärt- och lung­räddning till så många som möjligt i samhället är av yttersta vikt för att ännu fler liv skall kunna räddas.

Tidig användning av Hjärtstartare (defibrillering)

En hjärtstartare är enkelt uttryckt en maskin som känner av hjärt­verksamheten och om det är nödvändigt levererar en strömstöt mot hjärtat. Denna stöt kan återställa den normala rytmen och få hjärtat att slå igen. Ibland krävs flera elektriska stötar. Hjärt­startare har utvecklats till att bli allt mindre, lättanvända och framförallt relativt billiga. Hjärt­startare kan idag i användas av helt outbildade personer i likhet med en brandsläckare. Det omöjligt att använda apparaten fel eller orsaka någon skada. När hjärtstartaren öppnas ges tydliga röstinstruktioner på svenska som är lätta att följa.

För att ta reda på var din närmaste hjärtstartare finns, titta på: www.hjartstartarregistret.se eller på kartan i appen Sms-livräddare.

Tidig och avancerad vård utanför sjukhus

Det är viktigt att så snart som möjligt nå patienten med kvalificerade sjukvårdsresurser som ambulans för att ge intravenösa läkemedel och skapa fri luftväg inför vidare transport till sjukhus.

Avancerad vård efter återupplivning

På senare år har nya behandlings­metoder och kunskap vuxit fram om hur de hjärt­stopps­patienter som återfått cirkulation ska behandlas. Detta för att minimera de skador som kan uppstå under hjärtstoppet till följd av syrebrist. Dessa nya behandlings­metoder omfattar nedkylning av patienten, akut krans­kärls­röntgen och annan läkemedelsbehandling. Vill du veta ännu mer om hjärtstopp, besök svenska HLR rådets hemsida genom att klicka här.

Har du en hjärtstartare? Registrera den i Sveriges Hjärtstartarregister här.

Hjärtstartare

En hjärtstartare är enkelt uttryckt en maskin som känner av hjärt­­verk­samheten hos en människa och om det är nödvändigt kan leverera en strömstöt mot hjärtat och på så sätt återställa den normala rytmen och få hjärtat att slå igen.

Hjärtstartare (även kallad defibrillator eller automatisk extern defibrillator, AED) som finns tillgängliga i samhället är enkla att använda och kräver inga egentliga förkunskaper. De är i stort sett självinstruerande och hjälper och vägleder användaren genom de olika moment som ska ske, en del ger även instruktioner i hur hjärt- och lungräddning ska utföras korrekt. Det finns ett flertal olika hjärt­startar­modeller på marknaden men de har närmast samma funktioner och ser förhållandevis lika ut. Hjärtstartare finns ofta på offentliga platser såsom flygplatser, tågstationer, köpcentra, gym och andra offentliga lokaler.

Hjärtstartaren skall märkas ut med följande symbol:

 

Ta för vana att bekanta dig med hjärtstartare i din närhet. Närmaste hjärtstartare kan du finna på www.hjartstartarregistret.se och på kartan i Sms-livräddare appen.

Vem som helst, oavsett ålder, utbildning eller tidigare erfarenhet kan egentligen använda en hjärt­startare för att försöka rädda livet på någon som drabbats av ett hjärtstopp. I praktiken är det omöjligt att använda apparaten fel. Hjärtstartaren ger tydliga röst­instruktioner på svenska som är lätta att följa. Kom ihåg att hjärtstartaren protesterar om personen du försöker använda den på inte har drabbats av ett hjärtstopp. Hjärtstartaren känner av detta och levererar bara ström om den känner av det elektriska kaos som är mottagligt för den behandlingen. Detta gör hjärtstartaren till en säker och användarvänlig apparat. För rekommendationer om hjärtstartare i Sverige se Svenska HLR-rådets sammanställning.

0

SMS-LIVRÄDDARE I SVERIGE

0

CIRKA ANTAL SVENSKAR SOM SERVAS AV SMS‑LIVRÄDDARE

0

CIRKA ANTAL HJÄRTSTARTARE PÅ ALLMÄN PLATS I SVERIGE

Kontakta oss

Heartrunner Sweden AB Fogdevreten 2, 171 65 Solna info@heartrunner.com

Heartrunner är ett innovationsföretag inom medtech. Startat av hjärtforskare. Fokuserade på att rädda fler liv.