Livsviktigt att hjärtstartare registreras!

Att rädda liv vid plötsligt hjärtstopp är en kamp mot klockan – för varje minut utan behandling minskar möjligheten till överlevnad med tio procent. Snabb hjärt-lungräddning med hjärtstartare är det bästa sättet att rädda den drabbade.

Varje år drabbas cirka 10 000 personer i Sverige av plötsligt hjärtstopp utanför sjukvården. Vid 6 000 av dessa hjärtstopp påbörjas hjärt- och lungräddning av hjälpsamma medmänniskor, men bara vid 225 av dessa tillfällen har hjärtstartare använts. Tusentals hjärtstartare används inte och orsaken är att bara en tredjedel av alla hjärtstartare är anmälda till Svenska hjärtstartarregistret. Hjärt-lungfonden uppmanar alla att registrera sina hjärtstartare för att de ska bli lättare att hitta när de behövs. Uppmaningen att registrera hjärtstartarna gäller oavsett om maskinen sitter på ett kontor, i en allmän lokal eller i en bostad.

En hjärtstartare är enkelt uttryckt en maskin som känner av hjärtverksamheten och om det är nödvändigt levererar en strömstöt mot hjärtat. Denna stöt kan återställa den normala rytmen och få hjärtat att slå igen. Ibland krävs flera elektriska stötar. Hjärtstartare har utvecklats till att bli allt mindre, lättanvända och framförallt relativt billiga. Hjärtstartare kan idag i användas av helt outbildade personer i likhet med en brandsläckare. Det är omöjligt att använda apparaten fel eller orsaka någon skada. När hjärtstartaren öppnas ges tydliga röstinstruktioner på svenska som är lätta att följa.

Vid frågor om Hjärtstartarregistret eller er hjärtstartare, kontakta info@hjartstartarregistret.seDu registrerar din hjärtstartare här.