FAQ2020-09-28T03:30:44+02:00

FAQ

GDPR, Sms-livräddare och Privacy policy2020-09-02T17:23:02+02:00

Vi bryr oss om dig och följer GDPR, läser mer om vår privacy policy.

Jag har frågor om hjärtstartare i appen Sms-livräddare2020-09-02T17:29:11+02:00

Vi använder data från Sveriges hjärtstartarregister, som drivs av Svenska HLR-rådet, i vår app. Den information som finns om hjärtstartarna kan inte vi på Sms-livräddare ändra eller uppdatera.

Hur funkar det när det kommer ett larm till mig som Sms-livräddare?2020-09-02T17:29:58+02:00

Du kan testa hur larmet låter och ser ut i appen. Välj Testlarm i menyn så får du både se och höra hur ett larm går till. Notera att larm inte hörs när du har ljudlösa inställningar på din telefon eftersom.

Det kom ett larm, men när jag öppnar appen står det ”JUST NU INGET LARM I DIN NÄRHET”2020-09-02T17:31:11+02:00

Detta kan bero på två saker:
1) Att din telefons operativsystem inte lät pushnotisen öppna appen direkt. Då kan du hitta notisen från oss i ditt notiscenter i telefonen (hur du gör detta kan se olika ut på olika telefonmodeller) och där klickar du på larmet igen med appen öppen. Då hämtas larmet, och du ser det i appen.
2) Systemet kan också ha hittat en eller flera frivilliga livräddare som befunnit sig närmare den drabbade än du. Då visas en skärm som förklarar detta och sedan övergår appen till att visa ”Just nu inget larm i din närhet”.

Om jag får ett larm när jag är upptagen och inte kan hjälpa till, vad gör jag då?2020-09-02T17:31:59+02:00

Det finns situationer när det inte är möjligt att springa på larm. I de fallen trycker du på nej-knappen när larmet kommer. Att springa på larm är helt frivilligt och ambulans och räddningstjänst larmas alltid precis som vanligt. Kom ihåg att du som frivillig livräddare är ett tillägg till samhällets övriga resurser. Ett mycket bra och viktigt tillägg!

Vad ska jag göra när ambulans eller räddningspersonal kommer?2020-09-02T17:32:47+02:00

Hälsa på dem och presentera dig som sms-livräddare, om du utför HLR ska du fortsätta med det tills någon av dem är redo att avlösa dig. Avlösning sker lämpligast efter fullföljd kompressionsserie, det vill säga efter 30 utförda kompressioner, eller under tiden en hjärtstartare analyserar hjärtrytmen. Här är det viktigt att ni kommunicerar med varandra så att HLR pågår så effektivt som möjligt hela tiden. Personal från ambulans eller räddningstjänst kan vilja höra vad du har sett, gjort och hur länge HLR har pågått. Svara på eventuella frågor, men låt dem sedan arbeta ostört. Du som livräddare är en resurs tills ambulans eller räddningstjänsten anländer, sedan tar de över. Om din hjälp skulle efterfrågas efter att de kommit fram hoppas vi förstås att du står till tjänst om det skulle uppstå behov av din hjälp, men det är upp till räddningspersonalen.

Hur ska jag göra på olycksplatsen?2020-09-02T17:33:47+02:00
  • Tänk alltid på din egen och andras säkerhet.
  • Är ambulans, räddningstjänst eller polis redan på plats, avstå från att gå fram. Erbjud din hjälp om situationen tillåter.
  • Presentera dig som sms-livräddare, visa eventuellt certifikatet som du har i din app.
  • Starta HLR omedelbart och använd en hjärtstartare så snart det är möjligt.
  • Rapportera kort vad du sett och gjort när ambulanspersonal, räddningstjänst eller polis anländer. Låt dem sedan arbeta ifred om de inte uttryckligen ber om din hjälp.
  • Om du utför HLR ska du fortsätta med det tills du blir avlöst. Avlösning sker lämpligast efter fullföljd kompressionsserie, dvs efter 30 utförda kompressioner eller under tiden en hjärtstartare analyserar hjärtrytmen. Det är viktigt att du kommunicerar med den som löser av dig för att HLR ska pågå så effektivt som möjligt.
  • Om du i samband med larmet har hämtat upp en publik hjärtstartare lämnar du den hos ambulanspersonalen och talar om var någonstans du hämtade den.
  • Har du lånat en privat hjärtstartare från en skola, en butik, ett företag, eller liknande så lämnar du tillbaka den till ägaren om inte ambulanspersonalen uttryckligen vill behålla den.

Vad händer efter att jag sprungit på larm?2020-09-02T17:34:45+02:00

Efter att du accepterat ett larm får du en enkät med frågor om vad du gjorde och vad som hände. Den skickas till din telefon inom någon timme efter larmet. Frågorna i enkäten ligger till grund för de kvalitets- och vetenskapliga utvärderingar som görs av systemet Sms-livräddare. Svaren är också värdefulla för uppföljning i de regioner som är anslutna till systemet. Därför är det viktigt att du svarar på enkäten.

Vad använder ni svaren på enkätfrågorna till?2020-09-02T17:35:26+02:00

Vi använder enkätsvaren som en del i den kvalitets- och vetenskapliga utvärdering som genomförs hos oss i vissa regioner. Läs mer här.

Kan jag prata med andra om det jag varit med om efter att jag sprungit på larm?2020-09-02T17:36:29+02:00

Du kan prata med andra om det du varit med om, till exempel med vänner eller familj. Det är ofta bra att dela med sig av erfarenheterna. Men du ska inte berätta om sådant som kan göra att den som drabbats av hjärtstopp kan identifieras, av respekt för den drabbade och hens anhöriga. Prata till exempel inte om adress eller andra personliga kännetecken. Du får inte publicera information, skärmdumpar eller liknande på sociala medier eller i andra kanaler så att den som drabbades kan identifieras. Om du funderar på något efter ett larm kan du antingen kontakta oss eller din regionala samordnare.

Kan jag göra fel och skada någon när jag utför hjärt-lungräddning eller använder en hjärtstartare?2020-09-02T17:37:13+02:00

Nej, det kan du egentligen inte. Hjärt-lungräddning är inte skadligt för den som drabbats av ett hjärtstopp. Om du är osäker, tänk på att det alltid är bättre att göra någonting än att göra ingenting alls. Läs mer hos HLR-rådet.

Hur laddar jag ner appen?2020-09-28T04:23:48+02:00

Appen finns i App Store och i Google play.

Hur uppdaterar jag appen?2020-09-02T17:38:36+02:00

Information om nya uppdateringar för iPhone får du via notiser från App Store. Vi rekommenderar att du ställer in automatisk uppdatering, då sker det av sig själv. För Android uppdateras appen automatiskt genom Google play under förutsättning att du har Uppdatera automatiskt aktiverad. Du kan även uppdatera appen manuellt via App Store eller Google play. Längst ned under fliken Inställningar i menyn i appen kan du se vilken version du använder.

Hur ändrar jag mina uppgifter, t.ex. e-postadress?2020-09-02T17:39:30+02:00

Öppna appen, i menyn uppe i det vänstra hörnet klickar du på Inställningar. Här kan du ändra din e-postadress, yrke och HLR-utbildning.

Hur gör jag för att ändra telefonnummer?2020-09-02T17:40:17+02:00

Det är i dagsläget inte möjligt att ändra telefonnumret i appen. För att ändra det måste du radera din gamla profil och skapa en ny. Om du har nytt telefonnummer eller vill ändra väljer du Logga ut och radera profil från Inställningar i appens meny. Ladda sedan ner appen och skapa en ny profil med ditt nya telefonnummer. Om du har problem är du välkommen att höra av dig så hjälper vi dig.

Måste jag godkänna platstjänster för appen?2020-09-02T17:40:56+02:00

Du behöver godkänna att appen använder platstjänster, och du måste välja Alltid, annars kan vi inte hitta dig om ett hjärtstopp sker i ditt närområde. I inställningarna i din telefon behöver du godkänna platstjänster för appen Sms-livräddare och slå på Alltid.

Vad gör jag om jag har tekniska problem med appen?2020-09-02T17:41:38+02:00

Testa att starta om telefonen först, om det inte hjälper ska du avinstallera appen och ladda hem den igen, då får du även den senaste versionen. Vi vill också gärna att du rapporterar eventuella problem till oss. Ange mobiltelefonmodell och operativsystemsversion för att underlätta hanteringen och beskriv problemet tydligt så att vi snabbt förstår vad det gäller.

Kan jag använda samma konto på två olika telefoner/paddor samtidigt?2020-09-02T17:42:16+02:00

Nej, du kan bara använda ett konto på en telefon/padda annars blir det konflikt när appen försöker positionera två olika telefoner/paddor. Ett unikt mobilnummer måste användas för varje profil.

Hur långt kan jag behöva springa på larm?2020-09-02T17:42:58+02:00

Det maximala avståndet för att få ett larm är idag 1 800 m, men i de flesta fall rör det sig om 500–600 m. När du larmas anges det uppskattade avståndet till platsen dels i push-notisen och dels när du accepterar eller avvisar larmet. Avståndet utgår från den geografiska informationen i din app. 1 800 m är ett radiemått (fågelvägen) och appen tar idag inte hänsyn till avstånd via det faktiska vägnätet. I de fall du larmas till en hjärtstartare kan avståndet ibland bli mycket längre. Det beror då på att du fått uppdraget att hämta en hjärtstartare efter att en annan livräddare, som är närmare den drabbade, skickats ut före dig. Vi utvecklar hela tiden positioneringen för att säkerställa att det fungerar så bra som möjligt.

Hur länge finns larmet kvar i min app innan jag svarar?2020-09-02T17:43:51+02:00

Larmet finns kvar i appen under max 20 minuter. Notisen kan däremot ligga kvar länge i din telefon, men innehåller då inte längre information om larmet. Att notiser ligger kvar längre beror på operativsystemet och är inget vi kan påverka.

Hur får jag veta hur det gick för den drabbade?2020-09-02T17:44:41+02:00

Det är information som vi inte har tillgång till och vi kan heller inte dela information vi får på grund av patientsekretessen. Tack för din förståelse!

Hur avregistrerar jag mig?2020-09-02T17:45:21+02:00

Det gör du i appen under Inställningar. Klicka på Logga ut och radera din profil, då raderas dina personuppgifter. Kontakta oss annars via kontaktformuläret i appen så kan vi hjälpa dig.

Finns det risk för att bli smittad av något när jag utför HLR på den drabbade?2020-09-02T17:46:06+02:00

Det finns såklart alltid en risk, men så vitt vi vet finns det inget fall i världen där en allvarlig blodsmitta förts vidare via HLR. Använd munskydd/ansiktsmask om du känner dig osäker. Om du av någon anledning inte vill göra inblåsningar kan du göra enbart bröstkompressioner. Att göra något är alltid bättre än att göra inget! Läs mer på www.hlr.nu om aktuella riktlinjer i Hjärt-lungräddning.

Vilka är de nuvarande riktlinjerna för HLR?2020-09-02T17:46:53+02:00

På HLR-rådets hemsida finns aktuella riktlinjer, läs mer här. Det är bra att gå en repetitionskurs i HLR en gång om året för att alltid ha aktuella kunskaper.

Hur ofta bör jag repetera min HLR-kunskap?2020-09-02T17:47:46+02:00

Enligt Svenska HLR-rådets rekommendationer bör du en gång per år gå en repetitionskurs i HLR. Det tycker vi också är bra.

Var vänder jag mig om jag vill gå en repetitionskurs i HLR?2020-09-02T17:48:38+02:00

Sök på nätet och se vad som finns i ditt närområde. Vi erbjuder varken utbildning i HLR eller repetitionsutbildningar. Här kan du börja leta efter HLR-utbildare i din närhet.

Var är Sms-livräddare aktiva?2020-09-02T17:49:16+02:00

I dag finns systemet Sms-livräddare i Region Blekinge, Kronoberg, Stockholm, Sörmland, Västmanland, Västra Götaland och Östergötland. Det pågår även diskussioner i fler regioner. Vi strävar efter att införa Sms-livräddare i hela Sverige. Du använder samma app i alla anslutna regioner i Sverige. Hela Danmark täcks också av vårt system, där heter det TrygFonden Hjerteløber, och de har en egen app.

Var ska jag vända mig om min fråga inte finns i denna lista?2020-09-02T17:49:56+02:00

Hör av dig till oss: info@heartrunner.com.

0

SMS-LIVRÄDDARE I SVERIGE

0

CIRKA ANTAL SVENSKAR SOM SERVAS AV SMS‑LIVRÄDDARE

0

CIRKA ANTAL HJÄRTSTARTARE PÅ ALLMÄN PLATS I SVERIGE

Kontakta oss

Heartrunner Sweden AB Fogdevreten 2, 171 65 Solna info@heartrunner.com

Heartrunner är ett innovationsföretag inom medtech. Startat av hjärtforskare. Fokuserade på att rädda fler liv.

Kontakta oss Heartrunner Sweden AB, Fogdevreten 2, 171 65 Solna, info@heartrunner.com

Heartrunner är ett innovationsföretag inom medtech. Startat av hjärtforskare. Fokuserade på att rädda fler liv.

Till toppen