Träff för frivilliga i Göteborg

Den 9 maj hölls en träff för frivilliga SMSlivräddare i Göteborg. Träffen var ett lokalt initiativ med syftet att låta volontärer dela erfarenheter och bättra på sina kunskaper i hjärt-lungräddning.

Det kom cirka 30 personer som visade ett stort intresse och engagemang! En del av dessa utgör nu en referensgrupp för SMSlivräddare hos regionens projektledare, vilket är oerhört värdefullt. Tack alla som kom! 

Frukt, choklad och nötter står framdukat. I bakgrunden syns ett tiotal personer som samtalar.
Tre personer är redo att testa att utföra kompressioner på utbildningsdockor från Laerdal.
En grupp kvinnor sitter på knä runt en utbildningsdocka och fäster en hjärtstartare på dockan.