Systemet

Så funkar det

  1. Ett misstänkt hjärtstopp rapporteras till 112, som skickar en signal till systemet.
  2. Systemet identifierar de livräddare som befinner sig närmast platsen och dessa larmas med hjälp av appen.
  3. Registrerade volontärer får ett larm frågan om de är tillgängliga och de som svarar ja guidas till platsen för att påbörja hjärt-lungräddning.
  4. Utvalda livräddare instrueras även att hämta hjärtstartare på vägen.
  5. SMSlivräddare som hunnit fram före ambulans påbörjar livräddning och lämnar över till räddningspersonalen när de anländer.

Hjärtstartare

Med hjälp av data från Sveriges Hjärtstartarregister visas hjärtstartare på en karta i appen. Du kan när som helst använda kartan till att exempelvis göra dig medveten om hjärtstartare nära arbetsplats, hem eller andra platser du ofta befinner dig på.

Registrering av hjärtstartare görs av innehavaren här. Frågor rörande registret hänvisas till info@hjartstartarregistret.se. Vi kan inte registrera hjärtstartare eller påverka de uppgifter som registrerats av innehavare, vi visar endast den information som angetts.