SMSlivräddaren Isak höll igång Ellens hjärta i väntan på ambulans

För ett år sedan räddade Isak livet på Ellen som drabbats av hjärtstillestånd. Med hjälp av ett  SMSlivräddare-larm kunde Isak snabbt ta sig till platsen och påbörja hjärt-lungräddning innan ambulansen kom till platsen.

Se filmen här