SMSlivräddare i Västra Götaland

I oktober 2016 startade Västra Götaland upp som SMSlivräddare. Vi välkomnar Västra Götaland i projektet och är mycket glada för detta!

Här kan du komma direkt till Västra Götalands hemsida för SMSlivräddare.