SMSlivräddare i Region Kronoberg

Idag den första juni startar SMSlivräddare i Region Kronoberg!

Region Kronoberg blir den sjunde regionen som ansluter sig till systemet, vilket är mycket glädjande och följer därmed grannlänet Blekinge, säger Magnus Käck, KAM Vård hos SOS Alarm. SMSlivräddare bidrar till att stärka kedjan som räddar liv tillsammans med ambulans och räddningstjänst. 

Snabbt larm och tidig insatt hjärt-lungräddning ökar möjligheten till överlevnad, varje minut utan insats efter hjärtstopp minskar chansen till överlevnad med 10 procent. 

– För oss i Region Kronoberg är det självklart att vi ska ansluta oss till denna tjänst. Det är en väldigt liten kostnad för att rädda liv. Nu börjar arbetet med att marknadsföra tjänsten, få livräddare att ansluta sig och att registrera hjärtstartare i länet, säger regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M) Region Kronoberg.

Vi ser fram mot att fler regioner ansluter sig och blir en i laget så att fler får chansen att stärka kedjan som räddar liv med hjälp av frivilligas insatser! Läs mer här hos SOS Alarm hur din region gör för att ansluta sig.

Tillsammans räddar vi liv!