SMSlivräddare finns nu även i Midtjylland, Danmark