Nyhetsbrev maj 2018

Bästa SMSlivräddare!

En söndag i oktober får Tobias ett larm om misstänkt hjärtstopp i sin app, han accepterar larmet och ger sig snabbt av från hemmet på cykel.  Med hjälp av kartstödet i appen ser han att platsen för hjärtstoppet inte är så långt ifrån. Efter bara någon minut kommer han fram till platsen. Han ser en man som ligger medvetslös

på en trottoar med överkroppen till hälften i en rabatt. Bredvid står en mamma med två barn som larmat. Tobias konstaterar snabbt att han är medvetslös, är blodig över huvud

och ansikte, saknar andning och puls. Tobias påbörjar omgående kompressioner själv, utan inblåsningar p.g.a. det blod som finns. Bara efter 2 minuter anländer ytterligare en SMS-Livräddare (deltidsbrandman) på cykel, han har med sig en pocketmask. De börjar då med inblåsningar på patienten. De varvar sinsemellan med kompressioner och inblåsningar. Efter ca 12 minuter anländer räddningstjänst med hjärtstartare. De kopplar upp hjärtstartaren och defibrillerar totalt två gånger. De fortsätter med HLR. Efter ett tag uppmärksammar de att patienten inte är lika blek och blåaktig längre samt att tungan rör sig. Ambulans anländer efter ca 14 min. Ambulanspersonalen kopplar upp patienten på deras EKG-utrustning och ser att hjärtat slår igen. De kör snabbt till sjukhus.

Idag, ungefär fyra månader efter sitt hjärtstopp har Jan 82 år, varit utskriven från sjukhuset och hemma i ca tre månader. Han mår efter omständigheterna väl. Han känner stor tacksamhet till Tobias och deltidsbrandmannen som så snabbt kom till platsen då han drabbades av hjärtstopp. Han tycker att konceptet ”SMS-Livräddare” är väldigt bra.  ”Nu för tiden har de flesta alltid telefonen med sig, vilket inte var möjligt förr. Detta ökar möjligheten till att göra något bra, som exempelvis SMS-Livräddare”, säger Jan.

Jan fick livet tillbaka med hjälp av er SMS-livräddare. En av tio överlever idag ett hjärtstopp. Forskningsstudier har visat att defibrillering inom de första minuterna kan leda till överlevnad i sju av tio fall. Hjärtkompressioner håller hjärnan syresatt i väntan på en hjärtstartare, men framför allt verkar det som en brygga och förlänger tidsperioden då hjärtat kan startas om med defibrillering.  Tidig defibrillering och HLR är avgörande, och här spelar ni SMS-livräddare en mycket viktig roll.

Projekt SMSlivräddare går mot en ny fas med förbättringar för utlarmning till att hämta hjärtstartare. Vi kommer att larma ut en större grupp för att hämta en hjärtstartare vid varje larm för att öka chansen till tidig defibrillering i väntan på ambulansen. Nya teknikförbättringar görs också för att guida er bättre till en hjärtstartare närmare patienten. En hjärtstartare är mycket enkel att använda och självinstruerande.

 Här kan du se hur man enkelt använder hjärtstartare:

https://youtu.be/JqeyK8-d1xs (obs! pulskontrollen är numera borttagen). Även nya förbättringar kommer i enkäten som skickas ut efter ett larm. Era svar är mycket viktiga och ligger till grund för utvärderingen av systemet och utvecklingen av appen.

 

Se till att ha appen uppdaterad och platstjänster på.
Tack för ert engagemang! 

 

Med vänliga hälsningar från projektgruppen

Mattias, Ellinor, Christopher, Simon och David