Nyhetsbrev februari 2017

Hej, och god fortsättning på det nya året!

Det var ett tag sedan senaste nyhetsbrevet, vi har använt tiden väl för att utveckla en ny version av appen, eller närmare bestämt i princip en helt ny app!

Denna finns tillgänglig sedan årsskiftet på App Store för iPhone och i Google Play för android. Vi uppmanar er att ladda ner den senaste versionen på en gång. Ställ även in ”automatisk uppdatering”, då det kommer ut nya versioner löpande under våren. Observera även att du måste ha platstjänster och igång, men även wifi påslaget för att din telefon ska kunna skicka information med precision om var du befinner dig. Appen bör även ligga öppen i bakgrunden.

I samband med lanseringen av den nya appen kommer stödet för gamla app versioner före 2.0 att försvinna. Det sker i mitten av februari, så vänta inte med att uppdatera! De som inte gjort det kommer inte kunna ta emot larm längre, så: vi uppmanar er att så snart som möjligt ladda ner den nya versionen.

I den nya uppdateringen har mycket arbete lagts på stabilitet och generella förbättringar. Några exempel: om appen skulle krascha eller stängas ned av misstag när du fått ett larm kommer du kunna öppna upp appen igen, med minnet kvar av adressen till larm och hjärtstartare. Vi har lagt till en funktion så att telefonen även vibrerar vid inkommande larm vilket kan vara bra om man ställt den på ljudlöst läge.

Vissa användare har hört av sej om att de haft problem med var adressen syns vid ett larm. När du accepterat ett larm, får du upp en kartbild med väganvisning, notera då att adressen för larmet visas om du trycker på den lilla pilen på höger sida i den röda listen nederst på skärmen.

En del av er hör också av er om hjärtstartare som ni känner till och som saknas i appen. Vi prenumererar på data från Sveriges hjärtstartarregister och kan endast visa de hjärtstartare som finns inrapporterade där. Om du känner till hjärtstartare som inte finns i appen, ta då gärna kontakt med innehavaren och uppmana dem att registrera in den i hjärtstartarregistret, v.b. länk: www.hjartstartarregistret.se. På det sättet får vi bättre möjlighet att larma er till hjärtstartare och därmed ökar chansen att de också används.

Ni gör alla ett fantastiskt jobb, och vi är så glada att SMSlivräddare nu sedan oktober inte bara finns i Stockholms län utan också i Västra Götalandsregionen, varmt välkomna!

Med vänliga hälsningar

Ellinor, Åsa, Simon och David

https://www.smslivraddare.se
http://www.vgregion.se/smslivraddare
gilla oss på facebook

Ny version av appen lanserad 21/12

I onsdags kom den äntligen! En rykande färsk uppdaterad app lanserades och den innehåller många förbättringar. Men det verkar också finnas några problem, tyvärr.
En del har hört av sig och berättar att de loggas ut ut appen och inte kan logga in igen.
Vi jobbar på att lösa problemet så snart som möjligt.
Tack för ert tålamod!

God Jul!
David

SMSlivräddare är nu aktivt i Västra götalandsregion

Sedan oktober 2016 finns SMSlivräddare systemet i VGR också!

VGR ingår nu i stoden som vetenskapligt ska utvärdera om SMSlivräddare också kan larmas för att hämta en hjärtstartare/AED.
Det är ju sedan tidigare bevisa, med det gamla systemet,  att den här metoden för att larma frivilliga ökar andelen utförd hjärt- lungräddning innan ambulansen kommer till den drabbade.

Tack för att ni vill vara med och göra skillnad för den som drabbas av ett hjärtstopp!

​Rekordstort intresse för SMS-livräddare

hi9zexqtvsnpwkderszi

Intresset för projekt SMS-livräddare är rekordstort! Under de senaste tre dygnen har mer än 7500 frivilliga anmält sig för att bidra i kampen för att rädda livet på de som drabbas av hjärtstopp utanför sjukhus. Appen SMSlivräddare är en av de mest nedladdade på App Store för tillfället.

I ett Facebook inlägg som gillats av mer än 17 000 och delats över 3000 gånger berättar läkaren Madeleine Liljegren om hur hon som SMS-livräddare blev larmad för att bistå med hjärt-lungräddning då en person i hennes närhet plötsligt drabbats av hjärtstopp.

Från Facebook: ”Jag skulle precis lägga upp en bild på god mat och trevligt sällskap när den här bilden dök upp på min mobilskärm, ackompanjerat av ett öronbedövande larm som hela restaurangen hörde. Ett hjärtstopp. I närheten av där jag befann mig. Jag lämnade mitt sällskap, vinet och maten och sprang allt vad jag hade. Förstås! Jag vet ju hur man utför hjärt-lungräddning. Varför fick jag det här smset? För att jag är -SMS-livräddare

I projekt SMS-livräddare används mobil positioneringsteknik för att larma frivilliga till misstänkta hjärtstopp som inträffat i närheten för att bistå med hjärt-lungräddning och för att hämta närmaste hjärtstartare.

Idag deltar mer än 14 000 livräddare i projektet som för närvarande endast finns i Stockholm men som framöver kommer att spridas till andra delar i av Sverige. Alla som har utbildning i hjärt-lungräddning kan delta i projektet genom att ladda ned appen SMSlivräddareApp Store eller Google Play.

SMS-livräddare drivs av Centrum för Hjärtstopsforskning vid Karolinska Institutet/Södersjukhuset i samarbete med Hjärt-lungfonden, Svenska rådet för hjärt-lungräddning, SOS alarm AB och Stockholms läns landsting.

Om hjärtstopp och hjärtstartare

Hjärtstopp

Hjärtstopp utanför sjukhus- ett hälsoproblem

Hjärt- och kärlsjukdomar tillhör de vanligaste dödsorsakerna i västvärlden. Varje år avlider cirka 10 000 av hjärtstopp i Sverige. I Europa beräknas 275 000 människor årligen drabbas av hjärtstopp.

De flesta som drabbas avlider

Ett hjärtstopp innebär att hjärtats elektriska och rytmgivande system slås ut och hjärtat stannar. När blodcirkulationen upphör avstannar syretransporten till hjärnan och övriga kroppen. Hjärncellerna är mycket känsliga för syrebrist och är de av kroppens celler som först tar skada. Detta sker redan efter cirka 5 minuter om inte livräddande åtgärder som hjärt- och lungräddning utförs eller om det elektisk system inte återställes med hjälp av en hjärtstartare (elektrisk shock mot hjärtat sk defibrillering ) Idag överlever 1 av 10 som drabbas av hjärtstopp. Långt fler skulle kunna räddas om livräddande åtgärder påbörjas direkt när hjärtstoppet inträffat.

Lång tid till behandling

Den främsta orsaken till att så få hjärtstoppspatienter räddas är den långa tid som går från det att hjärtstoppet inträffat till dess att livräddningsförsök påbörjats. För varje minut minskar chansen för att överleva med ca 10 %! Tiden från larm till 112 och ambulansens ankomst är i de flesta fall för lång. Vi måste alltså hitta andra sätt att nå de som drabbas tidigare!

Kedjan som räddar liv

Forskning har identifierat ett antal nyckelfaktorer av största betydelse för chansen att överleva ett hjärtstopp. Dessa nyckelfaktorer utgör ”kedjan som räddar liv” som består av: 1. Tidigt larm, 2. Tidig hjärt-lungräddning (HLR), 3. Tidig defibrillering (användning av hjärtstartare), 4. Tidig och avancerad vård utanför sjukhus, 5. Avancerad vård efter återupplivning. Att de tre första länkarna i kedjan som räddar liv är starka är av störst betydelse.

Tidigt larm

Det är uppenbart att denna länk i kedjan som räddar liv måste påbörjas för att hjälp överhuvudtaget skall nå fram. I fall någon plötsligt segnar ned eller blir medvetslös utan andning eller har onormal andning skall detta betraktas som ett hjärtstopp. Ringh då omedelbart 112 och påbörja hjärt-lungräddning. Larmoperatören på SOS-alarm har ett utmanande arbete i att försöka ta reda på vad som har hänt. I de fall larmoperatören misstänker ett hjärtstopp kan instruktioner om hur hjärt- och lungräddning utförs ges till den som bevittnat hjärtstoppet så kallad telefon assisterad-HLR. Forskning och utvecklingsarbete pågår kontinuerligt om hur misstänkta hjärtstopp skall identifieras så snabbt som möjligt.

Tidig hjärt- och lungräddning

Tidig HLR är mycket viktigt för att i väntan på hjärtstartare kunna upprätthålla blodcirkulationen till hjärta och hjärna. Tidig och korrekt HLR förser hjärnan med syresatt blod och ökar chansen till att behandling med hjärtstartare skall bli framgångsrik. Det är visat att om ett vittne till hjärtstoppet utför omedelbar hjärt- och lungräddningen kan chansen att överleva ett hjärtstopp tredubblas. Att sprida kunskapen om hjärt- och lungräddning till så många som möjligt i samhället är av yttersta vikt för att ännu fler liv skall kunna räddas.

Tidig användning av Hjärtstartare (defibrillering)

En hjärtstartare är enkelt uttryckt en maskin som känner av hjärtverksamheten och om det är nödvändigt levererar en strömstöt mot hjärtat. Denna stöt kan återställa den normala rytmen och få hjärtat att slå igen. Ibland krävs flera elektriska stötar. Hjärtstartare har utvecklats ifrån att vara komplicerade, dyra och otympliga till att bli allt mindre, lättanvända och framförallt billigare. Hjärtstartare kan idag i användas av helt outbildade personer i likhet med en brandsläckare. Det omöjligt att använda apparaten fel eller orsaka någon skada. När hjärtstartaren öppnas ges tydliga röstinstruktioner på svenska som är lätta att följa.

För att ta reda på var din närmaste hjärtstartare finns titta på: www.hjartstartarregistret.se

För att lära dig mer om hur du använder en hjärtstartare XXXXX

Tidig och avancerad vård utanför sjukhus

Det är viktigt att så snart som möjligt nå patienten med kvalificerade sjukvårdsresurser som ambulans som kan ge intravenösa läkemedel och skapa fri luftväg inför vidare transport till sjukhus.

Avancerad vård efter återupplivning

På senare år har nya behandlingsmetoder och kunskap vuxit fram om hur de hjärtstoppspatienter som återfått cirkulation ska behandlas. Detta för att minimera de skador som kan uppstå under hjärtstoppet till följd av syrebrist. Dessa nya behandlingsmetoder omfattar nedkylning av patienten, akut kranskärlsröntgen och annan läkemedelsbehandling.

Vill du veta ännu mer om hjärtstopp, klicka HÄR

Har du en hjärtstartare? Registrera den i Sveriges Hjärtstartarregister HÄR

Vill du vara med och bidra till att fler överlever hjärtstopp?

Anmäl dig som SMSlivräddare HÄR

Hjärtstartare

En hjärtstartare är enkelt uttryckt en maskin som känner av hjärtverksamheten hos en människa och om det är nödvändigt kan leverera en strömstöt mot hjärtat och på så sätt återställa den normala rytmen och få hjärtat att slå igen.

Hjärtstartare (även kallad defibrillator eller Automatisk Extern Defibrillator, AED) som finns tillgängliga i samhället är enkla att använda och kräver inga egentliga förkunskaper. De är i stort sett självinstruerande och hjälper och vägleder användaren genom de olika moment som ska ske, en del ger även instruktioner i hur hjärt- och lungräddning ska utföras korrekt. Det finns ett flertal olika hjärtstartarmodeller på marknaden men de har närmast samma funktioner och ser förhållandevis lika ut. Hjärtstartare finns ofta på offentliga platser såsom flyplatser, tågstationer, köpcentra, gym och andra offentliga lokaler. Hjärtstartaren skall märkas ut med följande symbol :

Ta för vana att bekanta dig mde hjärtstartare i dion närhet. Närmaste hjärtstartare kan du finna på www.hjartstartarrgistret.se

Vem som helst, oavsett ålder, utbildning eller tidigare erfarenhet kan använda en hjärtstartare för att försöka rädda livet på någon som drabbats av ett hjärtstopp. I praktiken är det omöjligt att använda apparaten fel. Hjärtstartaren ger tydliga röstinstruktioner på svenska som är lätta att följa.

Kom ihåg att hjärtstartaren protesterar om personen du försöker använda den på inte har drabbats av ett hjärtstopp. Hjärtstartaren känner av detta och levererar bara ström om den känner av det elektriska kaos som är mottagligt för den behandlingen. Detta gör hjärtstartaren till en säker och användarvänlig apparat.

För rekommendationer om hjärtstartare i Sverige se Svenska HLR-rådets sammanställning