Gott Nytt År!

2018 har varit ett fantastiskt roligt, intensivt och utvecklande år där vi bland annat har:

  • Tecknat ett exklusivt avtal med svenska HLR-rådet om att använda data från Sveriges Hjärtstartarregister i appen SMSlivräddare. Detta är en viktig beståndsdel i systemet och genom att de SMSlivräddare som larmas nu även får information om var närmaste hjärtstartare finns, ökar chansen för överlevnad av plötsligt hjärtstopp.
  • Startat ett samarbete med SOS Alarm AB som nu distribuerarsystemet SMSlivräddare. På så sätt kan de regioner och landsting där SOS Alarm sköter prioritering och dirigering av ambulanser, teckna ett hängavtal för SMSlivräddare.

  • Installerat systemet i Sörmland och Västmanland och redan några timmar senare kom det första larmet där frivilliga livräddare var först på plats!
  • Tecknat avtal med ytterligare en region i Danmark: Midtjylland. Sedan 2017 finns systemet i Danmark under namnet TrygFonden Hjerteløber.

Vi är otroligt glada att så många har laddat ner appen för utan er frivilliga livräddare skulle vårt system inte fungera. Era fantastiska insatser kan verkligen göra skillnad och nu är vi ännu fler som tillsammans jobbar för att flera ska överleva plötsligt hjärtstopp!

Teamet på SMSlivräddare önskar alla ett Gott Nytt År 2019. Tillsammans räddar vi liv!

Ny version av appen SMSlivräddare

Nu i dagarna släpper vi en ny version av appen SMSLivräddare: version 3.47. Kom ihåg att ladda ner den för att dra nytta av nya funktioner!

Den stora nyheten för denna version är att du redan i pushnotisen får info om det uppskattade avståndet till platsen för larmet. Samma information visas även på skärmen när du accepterar eller avvisar larmet. Se bild.

OBS! att detta är ett uppskattat avstånd (fågelvägen) som bygger på den senaste positionen som systemet har lagrat om dig. Systemet tar inte hänsyn till faktiskt avstånd på vägar.

När du accepterat larmet verifieras din position. Om den verifierade positionen är ”för långt bort” får du info om detta, men ingen adress till platsen. Larmet går då istället till annan livräddare som befinner sig närmare den drabbade. Om du väljer att acceptera larmet och väljs ut för att hämta en hjärtstartare, förändras avståndet baserat på detta då det inte tagits med i den ursprungliga beräkningen.

Är du osäker på vilken version du använder? Kika i appens meny under ”Inställningar”. Där längst ned ser du vilken version av appen som är installerad. Se bild.

Ett tips är att ställa in automatiska uppdateringar av appen så att den alltid har den senaste versionen!

Livsviktigt att hjärtstartare registreras!

Att rädda liv vid plötsligt hjärtstopp är en kamp mot klockan – för varje minut utan behandling minskar möjligheten till överlevnad med tio procent. Snabb hjärt-lungräddning med hjärtstartare är det bästa sättet att rädda den drabbade.

Varje år drabbas cirka 10 000 personer i Sverige av plötsligt hjärtstopp utanför sjukvården. Vid 6 000 av dessa hjärtstopp påbörjas hjärt- och lungräddning av hjälpsamma medmänniskor, men bara vid 225 av dessa tillfällen har hjärtstartare använts. Tusentals hjärtstartare används inte och orsaken är att bara en tredjedel av alla hjärtstartare är anmälda till Svenska hjärtstartarregistret. Hjärt-lungfonden uppmanar alla att registrera sina hjärtstartare för att de ska bli lättare att hitta när de behövs. Uppmaningen att registrera hjärtstartarna gäller oavsett om maskinen sitter på ett kontor, i en allmän lokal eller i en bostad.

En hjärtstartare är enkelt uttryckt en maskin som känner av hjärtverksamheten och om det är nödvändigt levererar en strömstöt mot hjärtat. Denna stöt kan återställa den normala rytmen och få hjärtat att slå igen. Ibland krävs flera elektriska stötar. Hjärtstartare har utvecklats till att bli allt mindre, lättanvända och framförallt relativt billiga. Hjärtstartare kan idag i användas av helt outbildade personer i likhet med en brandsläckare. Det är omöjligt att använda apparaten fel eller orsaka någon skada. När hjärtstartaren öppnas ges tydliga röstinstruktioner på svenska som är lätta att följa.

Vid frågor om Hjärtstartarregistret eller er hjärtstartare, kontakta info@hjartstartarregistret.seDu registrerar din hjärtstartare här.

 

2500 livräddare redo att rycka ut i Västmanland och Sörmland

Den sista november införs systemet med SMSlivräddare i regionerna Västmanland och Sörmland. Drygt 2500 frivilliga livräddare står nu redo att rycka ut om en person i närheten drabbas av plötsligt hjärtstopp. Tillsammans räddar vi liv!

Idag börjar Sjukvårdens Larmcentral att larma ut vid misstänkta hjärtstopp till de som laddat ner appen SMSlivräddare i region Västmanland och Sörmland. Det innebär att om de som befinner sig i närheten av en person som drabbats av plötsligt hjärtstopp kan få ett larm i sin telefon där de, om de accepterar larmet, blir ombedda att utföra HLR eller hämta en anvisad hjärtstartare.

Vi är otroligt glada att så många har laddat ner appen eftersom ni är en mycket viktig resurs. Era insatser kan verkligen göra skillnad för den som drabbas av hjärtstopp. Sprid gärna detta till vänner, arbetskamrater m.fl. som har kunskap i HLR. Då blir vi fler som tillsammans jobbar för att flera ska överleva vid plötsligt hjärtstopp!