Hem|Med anledning av coronaviruset 2020-03-12

Med anledning av coronaviruset

12/03/2020

Även vi får frågor om covid-19, och de rör av naturliga skäl HLR och de situationer som då uppstår.

Larmoperatören på larmcentralen är den som identifierar behovet av HLR vid ett inkommande samtal om misstänkt hjärtstopp. Det är sedan ambulansdirigenten på larmcentralen som fattar beslutet om att aktivera SMSlivräddarefunktionen och larma ut frivilliga. Vi är ansvariga för tekniken som då aktiveras, men inte för beslutet att aktivera den.

Du som frivillig SMSlivräddare som tar emot ett larm avgör i varje enskilt fall om du ska acceptera larmet eller inte. Detta gäller inte bara idag, utan även tidigare och i framtiden. Du som SMSlivräddare skall alltid tänka på din egen säkerhet och på plats avgör du om du vill avstå från inblåsningar, om du känner tveksamhet till situationen och eventuell risk för smitta.

Regionerna i Sverige som är anslutna till SMSlivräddare är de som fattar ett eventuellt beslut om att pausa utalarmering av frivilliga. Med tanke på den rådande situationen i samhället är vi uppmärksamma och följsamma om ett sådant beslut kommer.

Vi hänvisar till Folkhälsomyndighetens webbplats för aktuell information om coronavirus (COVID-19).

Vi hänvisar till www.1177.se eller www.11313.se för mer information om coronaviruset

Tack för att du är #enilaget för #livräddandeinsatser

David och Jessica, Drift- och Marknadsansvariga för SMSlivräddare

Läs mer om coronaviruset specifikt i de anslutna regionerna, se länkar nedan.

Blekinge

Östergötland

Sörmland

Västmanland

Stockholm

Västra Götalandsregionen

0

SMS-LIVRÄDDARE I SVERIGE

0

CIRKA ANTAL SVENSKAR SOM SERVAS AV SMS‑LIVRÄDDARE

0

CIRKA ANTAL HJÄRTSTARTARE PÅ ALLMÄN PLATS I SVERIGE

Kontakta oss

Heartrunner Sweden AB Fogdevreten 2, 171 65 Solna info@heartrunner.com

Heartrunner är ett innovationsföretag inom medtech. Startat av hjärtforskare. Fokuserade på att rädda fler liv.

Kontakta oss Heartrunner Sweden AB, Fogdevreten 2, 171 65 Solna, info@heartrunner.com

Heartrunner är ett innovationsföretag inom medtech. Startat av hjärtforskare. Fokuserade på att rädda fler liv.