Livräddande insatser

I fredags den 1/11 startades tjänsten SMSlivräddare upp i Östergötland och Blekinge. Redan första helgen har 10 larm om misstänkt hjärtstopp skickats ut i dessa två regioner.

10 larm där larmoperatören på SOS Alarm 112 tryckt på knappen och flera frivilliga accepterat och sprungit för att göra en livräddande insatser för en medmänniska. 
Vilket lagarbete! Tack för ert engagemang alla frivilliga SMSlivräddare.

Men vi behöver bli fler!
Sprid budskapet och engagera fler för att täcka in hela ytan av regionerna.
Från tätort till landsbygd Region Östergötland Region Blekinge#enilaget