Om SMSlivräddare

Årligen drabbas tusentals svenskar av plötsligt hjärtstopp. Att omedelbart starta hjärt-lungräddning samt att minska tiden till behandling med hjärtstartare i form av elektrisk chock (defibrillering) är den viktigaste faktorn för överlevnad. Överlevnadschanserna minskar med 10 % för varje minut utan behandling. Detta gör att allmänhet och anhöriga som oftast är på plats i samband med att hjärtstoppet är kanske de som kan bidra med den viktigaste hjälpen.

Under det senaste decenniet har hjärtstartare på offentliga platser ökat i antal till att nå över 30 000 i Sverige. Trots antalet, används hjärtstartare endast i ett fåtal fall. Forskning har dock visat att i de fall en hjärtstartare används inom de första minuterna från inträffat hjärtstopp kan 7 av 10 överleva. Ett svenskt nationellt register för hjärtstartare har upprättats i syfte att öka kunskapen var hjärtstartare finns utplacerade i samhället.

SMSlivräddare

Över 3 miljoner svenskar är utbildade i hjärt-lungräddning (HLR) men få får möjlighet att bidra med sina kunskaper i verkliga livet. Syftet med SMSlivräddare har tidigare varit att använda mobil teknik för att larma frivilliga till hjärtstopp i deras omedelbara närhet för att öka andelen patienter som får hjärt-lungräddning i väntan på ambulans.

Från att tidigare enbart ha engagerat SMSlivräddare att larmas för att göra HLR vill vi nu även hjälpa SMSlivräddare för att hämta närmaste hjärtstartare till platsen för hjärtstoppet. Genom att använda mobil positionering kan frivilliga livräddare i närheten av misstänkta hjärtstopp larmas att utföra HLR och även att hämta närmaste hjärtstartare via kopplingen till Sveriges Hjärtstartarregister.

Appen som används för att larma ut SMSlivräddare laddar du ner från App Store eller Google Play. Uppdatering av appen sker via notiser från Google Play eller App Store eller om du ställt in automatisk uppdatering via din telefon. Det är viktigt att du har den senaste versionen av appen installerad! Läs mer om vad det innebär att vara SMSlivräddare här.

Appen som du som SMSlivräddare använder stödjer ett forskningsprojekt vid Hjärtstoppscentrum, kallat SAMBA, som du kan läsa mer om nedan.

Forskningsprojektet

SMSlivräddare startades som ett forskningsprojekt av Hjärtstoppscentrum på Karolinska Institutet tillsammans med SOS Alarm, Hjärt-lungfonden, Stockholm läns landsting och Svenska Rådet för Hjärt-lungräddning. Detta var ett världsunikt forskningsprojekt som kombinerade medicin, samhällsvetenskap och IT med syftet att öka överlevnaden vid ett av de mest akuta tillstånd som finns och där överlevnaden är som sämst. Målet med detta projekt var att med hjälp av mobiltelefon-positionering utvärdera en helt ny form av logistik och teknik som mycket tidigt kan rekrytera livräddare och hjärtstartare till platsen för hjärtstoppet. Hypotesen var att detta minskar tiden till HLR och defibrillering, vilket ökar överlevnaden. Målet är att fortsatt utvärdera detta i en prospektiv randomiserad studie öka överlevnaden.

SMSlivräddare-systemet är för närvarande aktivt i Stockholms län, Västra Götalandsregionen, Region Västmanland och Region Sörmland. Under 2019 har regioner i Sverige fått avtalsförslag från SOS Alarm AB att ta ställning till för att införa systemet.