Sök på nätet och se vad som finns i ditt närområde. Vi erbjuder varken utbildning i HLR eller repetitionsutbildningar. Här kan du börja leta efter HLR-utbildare i din närhet.