Hälsa på dem och presentera dig som sms-livräddare, om du utför HLR ska du fortsätta med det tills någon av dem är redo att avlösa dig. Avlösning sker lämpligast efter fullföljd kompressionsserie, det vill säga efter 30 utförda kompressioner, eller under tiden en hjärtstartare analyserar hjärtrytmen. Här är det viktigt att ni kommunicerar med varandra så att HLR pågår så effektivt som möjligt hela tiden. Personal från ambulans eller räddningstjänst kan vilja höra vad du har sett, gjort och hur länge HLR har pågått. Svara på eventuella frågor, men låt dem sedan arbeta ostört. Du som livräddare är en resurs tills ambulans eller räddningstjänsten anländer, sedan tar de över. Om din hjälp skulle efterfrågas efter att de kommit fram hoppas vi förstås att du står till tjänst om det skulle uppstå behov av din hjälp, men det är upp till räddningspersonalen.