Efter att du accepterat ett larm får du en enkät med frågor om vad du gjorde och vad som hände. Den skickas till din telefon inom någon timme efter larmet. Frågorna i enkäten ligger till grund för de kvalitets- och vetenskapliga utvärderingar som görs av systemet Sms-livräddare. Svaren är också värdefulla för uppföljning i de regioner som är anslutna till systemet. Därför är det viktigt att du svarar på enkäten.