Vi använder enkätsvaren som en del i den kvalitets- och vetenskapliga utvärdering som genomförs hos oss i vissa regioner. Läs mer här.