Du behöver godkänna att appen använder platstjänster, och du måste välja Alltid, annars kan vi inte hitta dig om ett hjärtstopp sker i ditt närområde. I inställningarna i din telefon behöver du godkänna platstjänster för appen Sms-livräddare och slå på Alltid.