Du kan prata med andra om det du varit med om, till exempel med vänner eller familj. Det är ofta bra att dela med sig av erfarenheterna. Men du ska inte berätta om sådant som kan göra att den som drabbats av hjärtstopp kan identifieras, av respekt för den drabbade och hens anhöriga. Prata till exempel inte om adress eller andra personliga kännetecken. Du får inte publicera information, skärmdumpar eller liknande på sociala medier eller i andra kanaler så att den som drabbades kan identifieras. Om du funderar på något efter ett larm kan du antingen kontakta oss eller din regionala samordnare.