• Tänk alltid på din egen och andras säkerhet.
  • Är ambulans, räddningstjänst eller polis redan på plats, avstå från att gå fram. Erbjud din hjälp om situationen tillåter.
  • Presentera dig som sms-livräddare, visa eventuellt certifikatet som du har i din app.
  • Starta HLR omedelbart och använd en hjärtstartare så snart det är möjligt.
  • Rapportera kort vad du sett och gjort när ambulanspersonal, räddningstjänst eller polis anländer. Låt dem sedan arbeta ifred om de inte uttryckligen ber om din hjälp.
  • Om du utför HLR ska du fortsätta med det tills du blir avlöst. Avlösning sker lämpligast efter fullföljd kompressionsserie, dvs efter 30 utförda kompressioner eller under tiden en hjärtstartare analyserar hjärtrytmen. Det är viktigt att du kommunicerar med den som löser av dig för att HLR ska pågå så effektivt som möjligt.
  • Om du i samband med larmet har hämtat upp en publik hjärtstartare lämnar du den hos ambulanspersonalen och talar om var någonstans du hämtade den.
  • Har du lånat en privat hjärtstartare från en skola, en butik, ett företag, eller liknande så lämnar du tillbaka den till ägaren om inte ambulanspersonalen uttryckligen vill behålla den.