Det maximala avståndet för att få ett larm är idag 1 800 m, men i de flesta fall rör det sig om 500–600 m. När du larmas anges det uppskattade avståndet till platsen dels i push-notisen och dels när du accepterar eller avvisar larmet. Avståndet utgår från den geografiska informationen i din app. 1 800 m är ett radiemått (fågelvägen) och appen tar idag inte hänsyn till avstånd via det faktiska vägnätet. I de fall du larmas till en hjärtstartare kan avståndet ibland bli mycket längre. Det beror då på att du fått uppdraget att hämta en hjärtstartare efter att en annan livräddare, som är närmare den drabbade, skickats ut före dig. Vi utvecklar hela tiden positioneringen för att säkerställa att det fungerar så bra som möjligt.