Det finns såklart alltid en risk, men så vitt vi vet finns det inget fall i världen där en allvarlig blodsmitta förts vidare via HLR. Använd munskydd/ansiktsmask om du känner dig osäker. Om du av någon anledning inte vill göra inblåsningar kan du göra enbart bröstkompressioner. Att göra något är alltid bättre än att göra inget! Läs mer på www.hlr.nu om aktuella riktlinjer i Hjärt-lungräddning.