Coronavirus

Den här sidan kommer löpande att uppdateras med information om och när läget ändras.
Senast uppdaterad 2020-09-14 13.00

Information från Svenska Rådet för Hjärt-Lungräddning om HLR vid bekräftad eller misstänkt covid-19 smitta: GÖR ENBART KOMPRESSIONER!

På grund av risken för smittspridning av covid-19 (coronavirus) har Svenska Rådet för Hjärt-Lungräddning publicerat rekommendationer för hjärt-lungräddning i samband med misstänkt eller befarad covid-19 smitta.

I det avsnitt som vänder sig till lekmän och frivilliga SMSlivräddare så rekommenderar HLR rådet att hjärt-lungräddning med enbart kompressioner skall utföras i en akut situation, där det kan vara svårt att fastställa misstanke eller förekomst av coronasmitta. Detsamma gäller även i situationer där det finns misstanke om, eller bekräftad smitta med coronavirus. Läs HLR rådets rekommendationer i sin helhet nedan.
Rekommendationer från Svenska rådet för hjärt-lungräddning med anledning av covid-19 (Coronavirus) (PDF, 112kB)

För allmän information om covid-19/coronavirus i Sverige hänvisar vi till Folkhälsomyndigheten: Aktuellt om covid-19

Info om SMSlivräddaresystemet kopplat till covid-19

  • Det är regionerna i Sverige som är anslutna till SMSlivräddare som fattar beslut om att eventuellt pausa utalarmering av frivilliga.
  • Du som frivillig SMSlivräddare avgör i varje enskilt tillfälle när du tar emot ett larm – om du ska acceptera larmet eller inte. Detta gäller inte bara idag, utan även tidigare och i framtiden.
  • Du som frivillig SMSlivräddare skall alltid tänka på din egen säkerhet, inte bara när det gäller covid-19. På plats avgör du om du vill avstå från inblåsningar, om du känner tveksamhet till situationen och eventuell risk för smitta. 

Regional information

2020-09-03

Tre regioner har beslutat att tills vidare pausa utalarmeringen av frivilliga SMSlivräddare på grund av den rådande situationen med coronaviruset. Detta gäller idag Region Sörmland, Region Västmanland och Region Östergötland. När beslut ändras eller tillkommer så kommer vi anslå det här men vi hänvisar till respektive region för vidare information.


Västra götalandsregionen återstartar utalarmering av frivilliga från och med 1/9 2020

2020-08-31 För information om beslutet i Västra götalandsregionen, läs här eller kontakta solveig.aune@vgregion.se

Region Stockholm återstartar återstartar utalarmering av frivilliga från och med 3/9 2020

2020-09-02 För information om beslutet i Region Stockholm, kontakta Britt Stålhandske på 08-12313872 eller Britt.stalhandske@sll.se


Läs mer om coronaviruset specifikt i de regioner som är anslutna till SMSlivräddaresystemet nedan.

  • För allmän information om covid-19/coronavirus i Sverige hänvisar vi till Folkhälsomyndigheten: Aktuellt om Covid-19
  • För råd och mer information om coronaviruset hänvisar vi till www.1177.se eller www.11313.se 


Tänk alltid på din egen säkerhet när du hjälper andra!

Tack för att du är #enilaget för #livräddandeinsatser!

David Fredman, Driftansvarig
Jessica Holmström, Marknadsansvarig