Ang HLR vid misstanke om covid-19

Idag publicerar Svenska Rådet för Hjärt-Lungräddning rekommendationer för hjärtlungräddning i samband med misstänkt eller befarad covid-19 smitta (corona).

Nedan länkar vi till deras utförliga PDF dokument. https://www.hlr.nu/wp-content/uploads/2020/03/Svenska-HLR-rådet-rekommendationer-gällande-covid-19-200317-1200-Final.pdf

I det avsnitt som vänder sig till lekmän och frivilliga SMSlivräddare så anger HLR rådet att HLR med enbart kompressioner skall utföras om det finns misstanke om covid-19 smitta, eller i en akut situation där det är svårt att fastställa misstanke eller förekomst av smitta.

Tänk alltid på din egen säkerhet i alla situationer och kom ihåg att du som SMSlivräddare alltid kan välja att tacka nej till ett larm. 

Tack för ert engagemang!

David och Jessica