Vanliga frågor

Vad är skillnaden mellan att ha varit SMSlivräddare förut och nu?

 Det är framförallt två stora skillnader:

a) Från att ha blivit utlarmad via SMS och telefonsamtal kommer du nu att larmas ut via en app som du laddat ner till din mobil. Även om du varit SMSlivräddare innan behöver du registrera om dig.

b) I appen kan du utöver att bli larmad för att göra HLR, också  bli larmad för att hämta och återlämna närmsta hjärtstartare. 

Hur funkar det när det kommer ett larm till mig som SMSlivräddare?


img_6349


Detta ser du enklast genom att gå in i appen, och i den meny du finner upp till vänster välja ”testlarm”. Där ser du hur det ser ut i appen och hör hur det låter när du får ett skarpt larm om misstänkt hjärtstopp.

Om jag får ett larm när jag är upptagen och inte kan hjälpa till, vad gör jag då?

Det finns förstås många situationer då det inte är möjligt att springa på larm. Tryck på nej-knappen när larmet kommer, då talar du om att du inte är tillgänglig. Deltagande som SMSlivräddare är helt frivilligt och ambulans och räddningstjänst kommer alltid att larmas precis som tidigare. Det är viktigt att komma ihåg att du som livräddare är ett tillägg till samhällets övriga resurser. Ett mycket viktigt tillägg!

Om jag fått ett larm och är först på plats, vad ska jag göra när ambulans eller räddningspersonal sedan kommer fram?

Om du utför HLR skall du fortsätta med detta tills du kan bli avlöst, fortsätt alltså tills någon är redo att avlösa dej. Avlösning sker lämpligast efter fullföljd kompressionsserie det vill säga efter 30 utförda kompressioner eller under tiden en ev. hjärtstartare analyserar hjärtrytmen. Här är det viktigt att ni kommunicerar med varandra så att HLR pågår så effektivt som möjligt hela tiden. Personal från ambulans eller räddningstjänst kan vilja höra vad du har sett, gjort och hur länge HLR har pågått, svara på ev. frågor, men lämna dem sedan ifred och låt dem arbeta ostört. Du som livräddare är en resurs tills ambulans eller räddningstjänsten anländer, sedan tar de över, men om Din hjälp efterfrågas hoppas vi förstås att du står till tjänst, men låt räddningspersonalen avgöra detta.

Hur skall jag bete mig på larmplatsen?

a) Tänk på din egen och andras säkerhet.

b) Presentera dig som SMSlivräddare, visa ev. certifikatet som du har i din app.

c) Starta hjärt-lungräddning omedelbart och använd en hjärtstartare så snart det är möjligt.

d) Rapportera kort över vad du sett och gjort när ambulanspersonal, räddningstjänst eller polis anländer. Låt sedan sjukvårdspersonalen arbeta ifred om de inte uttryckligen ber om din hjälp.

e) Är ambulans, räddningstjänst eller polis redan på plats, avstå från att gå fram.

f) Om du i samband med larmet har hämtat en publik hjärtstartare så lämnar du den hos ambulanspersonalen och talar om var någonstans du hämtade den.

g) Har du lånat en privat hjärtstartare från en skola, en butik, ett företag, eller liknande så lämnar du tillbaka denna till ägaren om inte ambulanspersonalen uttryckligen vill behålla den. 

Om jag får ett larm men kommer fram och det visar sig att ambulans och räddningstjänst redan är på platsen vad ska jag göra då?

När ambulans eller räddningstjänst är på plats och redan påbörjat sitt arbete, lämna dem ifred och låt dem arbeta ostörda om du inte blir ombedd att hjälpa dem.

Vad skall jag göra med den hjärtstartare som jag hämtar som livräddare?

Om du i samband med larmet har hämtat en publik hjärtstartare så lämnar du hos ambulanspersonalen och talar om var någonstans du hämtade den. Har du lånat en privat hjärtstartare från en skola, en butik, ett företag, eller liknande så lämnar du tillbaka denna till ägaren om inte ambulanspersonalen uttryckligen vill behålla den. 

Vad händer efter att jag bistått vid ett larm?

Efter att du accepterat ett SMSlivräddare larm så kommer du få en enkät att fylla i om vad du gjorde och avd som hände. Denna skickas till din telefon inom någon timme efter larmet.

När jag varit med om ett larm, får jag prata om det jag sett och upplevt med andra?


Du kan naturligtvis prata med andra om det du varit med om till exempel med vänner eller familj. Det är ofta bra att dela med sig av erfarenheterna. Men du ska inte berätta om sådant som kan göra att den som drabbats av hjärtstopp kan identifieras, av respekt för den drabbade och dess anhöriga. Detta gäller tillexempel adress och andra personliga kännetecken. Du får inte sprida exempelvis skärmdumpar eller liknande på sociala medier och liknande på sådant sätt att den som drabbades kan identifieras.


Kontakta oss via kontaktformuläret på hemsidan under fliken, KONTAKTA OSS om du har funderingar eller frågor efter ett larm.

Kan jag göra fel och skada någon när jag som SMSlivräddare utför hjärt- lungräddning eller använder en hjärtstartare?

Nej det kan du egentligen inte. Hjärt-lungräddning är inte skadligt för den som drabbats av ett hjärtstopp. Är du osäker, tänk på att det är alltid bättre att göra någonting än att göra ingenting alls.

Hur laddar jag ner appen?

Appen finns i App Store och i Google play. Du hittar också länkar här.

Hur uppdaterar jag appen?

Information om nya uppdateringar för iPhone får du via notiser från App Store eller om du har ställt in automatisk uppdatering så uppdateras appen automatiskt. För Android uppdateras appen automatiskt genom Google play under förutsättning att du har ”uppdatera automatiskt” aktiverad. Du kan även uppdatera via App Store eller Google play och länkar finner du här

Om jag byter mobilnummer eller e-post adress, hur gör jag för att ändra det?

Då öppnar du din app och ändrar i dina inställningar där som du finner i menyn uppe i det vänstra hörnet. Klicka där det står ”inställningar”

Måste jag godkänna platstjänster för appen?

Du behöver godkänna att appen använder platstjänster, annars kan vi inte hitta var du är och larma dig i rätt område om ett hjärtstopp skulle ske nära dig. Så se till att du godkänner platstjänster för appen för att vi skall kunna positionera dig på det ställe där du befinner dig. 

Vad gör jag om jag har tekniska problem med appen?

Om du har tekniska problem med appen vill vi gärna att du rapporterar dem i vår felrapport

Kan jag använda samma konto på två olika telefoner/paddor samtidigt?

Nej, du kan endast använda ett konto på en telefon/padda annars blir det konflikt då den söker positionera två olika telefoner/paddor.

Hur långt kan jag behöva springa på larm?

För de allra flesta är den längsta sträckan man kan komma att springa 500 m men det kan ibland bli längre ibland beroende på var larmet inträffar i förhållande till var du befinner dej. Om du har fyllt i att du är fordonsburen dagtid så ökar din radie till 1200 m. 

Vad använder ni svaren på enkätfrågorna till?

Vi använder enkätsvaren som en del i vår vetenskapliga utvärdering. För att läsa mer om vår forskning, besök Hjärtstoppscentrums sida. 

Hur länge finns larmet kvar i min app innan jag svarat?

Larmet finns maximalt kvar i 20 minuter i din app innan du besvarat om du är tillgänglig. 

Varför fick jag ingen portkod eller annan information som gjorde att jag inte kunde ta mig in till platsen för hjärtstoppet?

Informationen som skickas till er kommer direkt ifrån larmcentralen som tar emot samtalet från den person som ringer in och bevittnar det misstänkta hjärtstoppet. Larmoperatörerna som tar emot samtalet gör sitt allra bästa för att få med så mycket information som möjligt till er för att kunna hjälpa till vid ett misstänkt hjärtstopp. Ibland är det dock så att en del information inte kommer med från den som ringer in eller från larmoperatören till er.

Hur gick det för den drabbade?

Vi kan inte berätta hur det gick för den drabbade som larmet handlade om, patientsekretessen hindrar oss. Vi hoppas att du har förståelse för detta. 

Hur avregistrerar jag mig?

Det gör du i appen under inställningar. Klicka på ”Logga ut och radera din profil”.

Finns det risk för att bli smittad av något när jag utför HLR på den drabbade?

Nja, det finns så vitt vi känner till inget fall i världen rapporterat där en allvarlig blodsmitta förts över vid en HLR situation. Använd munskydd/ansiktsmask om du känner dig obekväm. Om du av någon anledning inte vill göra inblåsningar kan du göra enbart bröstkompressioner. 

Vilka är de nuvarande riktlinjerna för HLR?

Det finns beskrivet på HLR-rådets hemsida, vilken du finner här. 

Hur ofta bör jag repetera min HLR-kunskap?

Vi stiller oss bakom Svenska HLR rådets rekommendationer att du en gång per år bör gå en repetitionskurs i HLR. 

Vart vänder jag mig om jag vill gå en repetitionskurs i HLR?

Sök på nätet, vi kan inte erbjuda repetitionsutbildningar i HLR. Titta gärna på denna sida för att ta reda på vart det finns HLR-utbildare i din närhet. 

I vilka län finns SMSlivräddar-tjänsten idag?

Idag finns SMS-livräddare i Stockholms län och i Västra Götaland. Vi välkomnar andra län, för vi tror på den här idén, påverka styrande politiker i ditt län eller landsting för att få till beslut att ansluta er.  

Vad innebär det att SMSlivräddarappen används i två forskningsprojekt?

Det innebär att du kan komma att larmas ut som SMSlivräddare till att antingen göra HLR eller hämta en hjärtstartare. Det innebär dessutom att du i vissa fall kan bli ombedd att ENDAST genomföra kompressioner och inte traditionell HLR med kompressioner + inblåsningar. Läs mer om dessa studier här

Vart ska jag vända mig om min fråga inte besvarades?

Du finner ett kontaktformulär till oss här