Antal SMSlivräddare

13539 Registrerade livräddare

Projekt SMSlivräddare syftar till att öka överlevnaden vid hjärtstopp i Stockholms län.

SMSlivräddare är ett världsunikt projekt som använder mobil positioneringsteknik i syfte att öka överlevnaden vid hjärtstopp utanför sjukhus genom att med denna metod få fler att påbörja hjärt- och lungräddning innan ambulansen är på plats. När ett larm om misstänkt hjärtstopp inkommer till 112 kan du om du befinner dig i närheten snabbt bli larmad till platsen via din mobiltelefon.

SMSlivräddare projektet är aktivt i Stockholms län, där skickar vi SMS till frivilliga HLR utbildade för att få fler att påbörja hjärt- lungräddning tidigt, innan ambulansen kommer.

Vårt system är aktivt i hela Stockholms län och vi har nu påbörjat den slutliga vetenskapliga utvärderingen. Vi hoppas senare kunna koppla vårt utalarmeringssystem till Sveriges hjärtstartarregister så vi vill uppmana alla som har en hjärtstartare att registrera den på www.hjartstartarregistret.se

Du som bor i Stockholms län och är utbildad i Hjärt- och lungräddning kan anmäla dig som SMSlivräddare. Då detta är ett forskningsprojekt måste du vara myndig för att delta, alltså över 18 år.

Vill du vara med i kampen för att fler ska överleva hjärtstopp?
Anmäl dig HÄR